Cenaclul Columna Târgu-Jiu

Ședința din 13-10-2016 Valentin Chepeneag – fragment de roman

Odată cu venirea toamnei ne-am reîntâlnit la Muzeul de Artă, într-o primă ședință a noului an. De data aceasta Valentin Chepeneag a fost cel care a spart gheața, citind un fragment din romanul la care lucrează de ceva timp.
Cu toții eram dornici să ne revedem – pauza din perioada verii ne-a îndepărtat puțin – așa încât a fost prezentă majoritatea membrilor cenaclului în holul Muzeului, așteptând lectura.
Într-o atmosferă caldă, Valentin Chepeneag ne-a purtat pentru câteva minute prin lumea unui trecut despre care doar am auzit. Știam deja că romanul pornește de la evenimentele reale ale vieții bunicului, așa încât verosimilitatea întâmplărilor era din capul locului asigurată. Personajele trăiau, se mișcau, vorbeau printre noi, formându-se din aburul unui a fost cândva pentru a ne purta prin povestea acelor vremuri, ca să nu uităm și, mai ales, să învățăm că omul devine nemuritor numai în amintire.
La final, discuțiile au scos în evidență capacitatea „poetului” Valentin Chepeneag de a se aventura și în proză, puterea lui de a se desprinde de vers și de a reuși să formuleze, în propoziții simple, exact ceea ce vrea să arate unui eventual cititor.
I s-au reproșat micile inadvertențe legate de limbajul folosit de unele personaje, prea elevat, prea intelectualizat pentru condiția lor, și i s-a propus să-și adâncească documentarea în domeniul lingvistic – pentru a spori veridicitatea romanului.

13102016vc
131020161 131020162
131020163 131020164
131020165 131020166
131020167

Mihai Amaradia în „Ziarul financiar”

(Gândindu-se să promoveze cultura, iată că unele publicații aduc în atenția propriilor cititori creații ale unor autori deja consacrați. Este și cazul colegului Mihai Amaradia)

amaradia_zf

Lansarea cărții „My modernism (autodenunț)” de Dorin Ștefan

(Lansarea cărții „My modernism (autodenunț)” a cunoscutului arhitect Dorin Ștefan s-a petrecut la Târgu-Jiu – pentru că este orașul lui Brâncuși – lunea trecută, 3 octombrie 2016, la Galeriile de artă ale orașului, iar colegul nostru, Cristian George Brebenel (ca arhitect și scriitor, laolaltă) a fost cel care ne-a prezentat cartea/autorul.)

„DENUNȚUL UNUI MODERNISM ANUNȚAT

De fiecare dată când citesc o carte, alta decât cea destinată divertismentului și a destinderii imediate, încerc să pătrund dincolo de litera textului, de curgerea acestuia pe moment, în chiar laboratorul conceptual al autorului, unde scormonesc sensurile inițiale directe și indirecte ce le-a avut acesta în vedere când a scris-o. Sondez chiar, după puteri, în arheologia ideatică a primelor motivații ale autorului când și-a propus să o scrie. De fapt, plăcerea unei lecturi rezultă și din faptul că ai înțeles menirea cărții. În cazul de față, am avut de-a face cu o situație oarecum inedită. Deși apare rar, surprinzând adesea, textul devine personaj, un personaj incomod care, de cele mai multe ori, îl interoghează pe autor și adeseori chiar îl mustră. E drept că încercarea textului de a schimba viziunea adesea maculată de contradicții a autorului nu are prea mulți sorți de izbândă.
Inițial, privind coperta cărții și luând contact cu titlul, am crezut că este vorba despre o lucrare de teoria arhitecturii sau, mă rog, o încercare de a teoretiza pe un fond arhitectural. Dar am înțeles repede că este vorba de un anumit tip de confesiune, însemnări apropiate unui gen de jurnal în care sunt montate, precum pietrele într-o bijuterie, sclipitoare bucăți de concepte arhitecturale, viziuni funcționale și estetice, dialoguri și dispute. La început, însemnările păreau legate de istoria unei vieți, rupte de contextul discuțiilor tematice – copilăria și mediul magic al acesteia într-un orășel patriarhal precum Râșnovul, rude, prieteni, vecini, sașii cu tehnicismul lor proverbial, ciclurile școlare, pasiuni adolescentine, drumeții, ski – dar, înaintând în lectură, am descoperit că autorul n-a mai rezistat presiunii și a dat drumul zăgazului arhitectural care aproape că inundă ultimele două treimi ale cărții. De fapt, nu este o inundație propriu-zisă care ar pune în pericol celelalte aspecte abordate, ele rămân, în continuare, ca insule locuibile ale spiritului cărții, ci, mai degrabă, acest torent este disciplinat printr-un fel de inginerie subtilă a unor ecluze ce încearcă a egaliza cotele ridicate de multele probleme ce-l frământă pe autor. Ceea ce era de așteptat s-a relevat, fondul principal constă în discuții pe tema arhitecturii, ornate, din când în când, de diverse probleme de viață, de profesie ce se leagă de aceasta. Este evident că, spre bucuria unui lector oarecare, viitura arhitecturală nu reușește să potopească totul. Rămâne mult text referitor la muzică, arte plastice, Brâncuși, călătorii, promenade, portrete.
Miza cărții? Mergând pe firul unor deprinderi, am căutat filonul filosofiei acesteia și cred că l-am găsit; raportul dintre corpul eterogen al arhitecturii, împletit în foarte multe linii de forță sociale, istorice, estetice, și modernismul, modul în care conceptul de modernism, atât de disecat de peste un secol, se mufează pe structura clădirii și a urbanului în istoria acestora.
În ciuda domesticismului ei, cartea are o anumită stranietate, căutând un fel de cărare spre metafizicul modernismului în care autorul pare a se simți mai bine. Spun mai, deoarece bine nu se simte în niciun -ism – realism, formalism, raționalism, funcționalism, brutalism – fie el chiar și al modernismului. De multe ori, acest lucru îi este reproșat de ființa textului care, orice s-ar spune, în ciuda exercițiului de tip euristic, îi cunoaște, cum e și firesc, în profunzime, gândurile. Pare paradoxal cum marile întrebări metafizice, ce fac deliciul atâtor jurnale, nu apar explicit în diarismul lui Dorin Ștefan. Pare, și totuși nu, fiindcă ele ar putea fi cumva sublimate și încărcate în teritoriul arhitecturii, unde se pot regăsi sub diverse forme absconse. Căci clădirea, învelișul structural al viețuirii umane, are viață și denotă o astfel de ființă la care profanii nu au acces decât tangențial și numai dacă se inițiază. Cartea este plină de pontifi și inițiați în tainele acestei arte atât de copleșitoare. Ființa spațiului construit este una specială, dar nu mai puțin metafizică în sensul filosofic al trăirii. Ontologia omului nu se poate separa de ontologia construcției, a locuirii sale, a mediului urban în care se mișcă.
Dorin Ștefan revelează un apriorism al modernității, o stare ancestrală ce se vede încă din templul egiptean (deși mărturisește că la piramide nu a simțit niciun fior), precum și faptul că arhitectura refuză să aibă structura conectată doar la țevile geometriei generatoare de simetrii. Se alătură manifestului proferat de codul anticlasic al lui Bruno Zevi. Cu toate acestea, autorul ne face adeseori să simțim că spiritul său creativ se situează pe terenul calm, meditativ al apolinicului și nu în disconfortul clocotului dionisiac. Gestul lui e revoluționar, ancorează apolinicul în modernism acolo unde bat vânturile aspre ale dionisiacului. Adesea se revoltă împotriva coloanelor, precum Brâncuși se revolta împotriva biftecurilor michelangeloniene, alungând clienții care trăiesc încă nostalgia stilurilor neocoloniale propagate de serialul Dallas.
În ciuda teoretizărilor de tot felul, modernismul este situat în spatele revoluției tehnologice, în însăși libertatea artei de a se juca prin și cu puritatea spiritului. Modernitatea nu poate fi încorsetată, îngrădită în vreo formă ce vrea s-o capteze, legitimându-se mimetic pe piața arhitecturii. Astfel, ca într-un mozaic, sunt generate mai multe modernități. La modul general, modernitate ar putea însemna libertatea arhitectului de a se juca cu spațiul descoperind optimizări funcționale, dar și cu plastica obiectului, atât în măruntaiele sale, cât și în modul anvelopării lui prin fațadele sale. Trebuie înțeles faptul că prin această epidermă, mai mult sau mai puțin îngrijită, clădirea radiază cultură spre universalitate.
A concepe clădiri, cel puțin în unele cazuri, transcende ideea de ficțiune, așa cum este ea în literatură, bunăoară, unde spațiile, de regulă, rămân fictive, cu personaje fictive, iar consumarea lor se face într-o lume fictivă. Fictivitatea arhitecturii ar trebui să fie o stare inițială, tranzitorie, sau cel puțin așa constată cei care au capul plin de idei ce, puse pe planșetă, nu pot lua ființă, căci arhitectura concretă este dependentă de investiții. Arhitectul eșuează de multe ori în labirint, fie din cauza muzelor sale rebele, fie a orgoliului comanditarilor (Dedal, Meșterul Manole), fie, cel mai adesea, din cauza subfinanțării sau a retragerii acesteia din varii motive. Firul Ariadnei trece obligatoriu prin mâna bancherilor care-i stabilesc traseul final.
Arhitectura este o artă legată de investiții și, deci, de costuri semnificative, de lumea versatilă, fluctuantă a finanțelor. Ea prinde viață acolo unde sunt bani și acest fapt ni-l întărește adeseori autorul. Astfel, Dorin Ștefan ne prezintă Universitatea Ion Mincu ca un club în mare măsură, la vârful său, al oportuniștilor ce pot să se deghizeze și să se miște în arealul puterii politice. Și asta dintotdeauna. Trebuie să fii un mistagog al acestei arte pentru a deveni erou, a avea resurse, a călători, a te menține puternic în imediata apropiere a celor cu adevărat puternici. Eroii devoratoarei arte arhitecturale, vip-urile acestei lumi, Cezar Lăzărescu, Ascanio Damian, Mac Popescu sau Cornel Dumitrescu apar ca pioni auriți, țesuți în ițele în care ideologia se împletește cu arhitectura și cu posibilele ei fațete. Lupii tineri, precum Dinu Patriciu stau la pândă, vânând oportunitățile apărute. Aici se dau luptele intestine pentru influență, pentru tronurile acestui voievodat al artei. Sub protecția acestor voievozi de bună-credință trebuie să înțelegem că adeseori arhitectura reușește să scape de sub restricțiile ideologice care ar cangrena forma ei finală. Adeseori, dar nu totdeauna, situație care conduce spre multe frustrări. Ucenicia și implicit relațiile accesului în castă se fac încă din perioada obligatorie de pregătire pentru intrarea în facultate. Oportunismul cât și antioportunismul au făcut dintotdeauna casă bună cu toate formele de artă. Artiștii au fost fie revoltați, fie pliați pe structurile de putere. Căldicelul nu prea are loc în artă și, cu atât mai puțin, în arta arhitecturii.
Citind însemnările autorului, ne dăm seama că mare parte din ideile ce structurează inițial un proiect rămân în această fază incipientă. Multe propuneri, chiar cele mai multe, împietresc ca potențialități neîmplinite, învelite într-o zidire ce nu va putea depăși fictivul. Fie că alte idei și viziuni, uneori rivale, le dau cumva la o parte, fie că nu prind viață. Evident că multe frustrări apar și în aceste cazuri.
Și, totuși, există o supapă care mai poate scădea aceste stări de frustrare: concursurile de arhitectură, atât interne, cât și internaționale. Aici, într-o fictivitate asumată, arhitecții își zidesc din speranțe ideile. Concursurile ocupă un spațiu important în activitatea profesională a autorului, în ciuda multor eșecuri care apar consemnate. Competiția, lupta generată de aceasta, îl motivează. Astfel, satisfacțiile sunt mari când jocul este câștigat. Celebrul Taiwan Tower și agitația ce se declanșează îi conferă energia ce spulberă nerealizările anterioare.
O altă latură care prinde consistență din când în când este muzica, ale cărei finețuri și secrete le descoperă și adâncește în cadrul Clubului A, unde cunoaște pe viu diverși creatori implicați în arta compoziției. Face referiri detaliate la jazz, pop, pop-rock. Evident că simpatizează cu cei care au trecut și pe culoarele arhitecturii, precum cei de la Pink Floyd sau, în domeniul regiei, Liviu Ciulei.
Brâncuși pare a fi o constantă a preocupărilor sale încă din liceu. De altfel, prin curajul său, Brâncuși incită pe toată lumea care rezonează într-un fel sau altul cu modernitatea. Sintagma de părinte al sculpturii moderne nu i-a putut fi smulsă, deși încercări au fost în critica occidentală, punându-i-i alături pe Arp și pe Moore. Ca cei mai mulți intelectuali români, nu poate trece peste lașitatea academicienilor care l-au judecat refuzând, în numele României, oferta neprețuită a sculptorului.

Cartea este împănată cu picanterii: anecdote, bancuri, situații ilare. Arhitecții din mediul autorului sunt, cu toții, nonconformiști, așa cum le stă bine unor adevărați artiști. Marea majoritate a scăpat pe diverse căi, mai mult sau mai puțin aventuroase, de tirania comunistă și-și dau măsura prieteniei prin diverse relații și aranjamente în proiecte și colaborări străine. Autorul recunoaște că nu l-au încurcat nici comuniștii, nici miliția, nici securitatea, nici chiar ideologia ce ar fi trebuit să se răsfrângă în proiectele acelor vremuri, ci, într-o oarecare măsură, monotonia și previzibilul vieții acelei perioade. Nu a putut evada din spațiul concentraționar în lumea liberă, dar, mai ales, a liberei exprimări, oprit de omenescul din el: iubirea pentru o femeie. Pare a ne spune că nu are niciun regret, România i-a adus cam tot ce își dorea, iar ce nu i-a adus România, și-a luat singur, punându-și pe cap coroana, asemeni lui Napoleon la Notre Dame. Din tot acest corp amplu al însemnărilor sale reiese că a fost un răsfățat al destinului, ce-i drept acest răsfăț este dublat de multă muncă, multă ambiție și fără doar și poate, mult talent. Fac și aceste fapte parte din autodenunț.
Autorul călătorește foarte mult. Călătoria, sub toate formele ei, a fost dintotdeauna o parte importantă în inițierea intelectualului, dă greutate activității unui profesionist, încă de pe vremea lui Goethe și chiar mai înainte, în Renaștere. Este și un privilegiu pe care nu foarte mulți și-l pot asuma. Călătoria arhitectului este și cunoaștere profesională, dar și aventură. Oricum, lumea a devenit mult mai mică și, astfel, mai accesibilă din punct de vedere al timpului și, poate, și al costurilor. Alocă mari spații Japoniei și Braziliei, țări în care, sub aspect arhitectural, modernismul s-a impus în mod hotărât făcând casă bună cu vernacularul locului.
Scriitura este proaspătă și adeseori alertă, modernă ea însăși. Adesea, textul deschis, amplu, explicativ se contractă brusc într-o propoziție scurtă dar penetrantă precum: „23 mai: a fost o furtună în București”. În ultima parte a jurnalului, autorul se dedică Net-ului și FB-ului, întărind astfel mijloacele ce eliberează perspectiva modernismului și în viața de toate zilele. Trece ușor de la zonele meditative la cele ample, dramatice chiar. Nu lipsesc sugestii de tot felul. Nu este simplu să-ți explici viața, chiar dacă o faci în propria-ți vitrină. Viața unui arhitect de succes este extrem de încărcată, tensionată adesea, chiar dacă în teritoriul spiritului ai o structură apolinică. Peste 44o de pagini de autodenunț, cum zice autorul. Evident că, sub masca autoironiei, denunțul nu este uzitat în forma lui depreciativă. Sună mai degrabă a alint. Dorin Ștefan duce în spate peste 45 de ani de preocupări în domeniul arhitecturii. A parcurs toate complicatele meandre ale profesiei: planșetă, multă planșetă, șantier, catedră, începând ca asistent din anul 1979. Și-a creat, astfel, mulți discipoli din varii generații de studenți.
Revenind la scriitură, naturalețea unor comparații este seducătoare. Spre exemplu, corpul urban al unei localități, cu multiplele lui organe, poate fi asemuit cu un mileu din macrame croșetat de bunica, în care rondelele acestuia, concepute separat și montate într-un anumit joc, ar putea reprezenta diverse zone urbane, cartiere.
O mărturisire de final: N-am putut citi această carte la foc automat, împiedicat fiind de desele nostalgii pe care mi le activa. Într-un fel, pare că cei care au tangență cu arhitectura pășesc pe cărări paralele spre același Parnas, înconjurați de peisaje similare, de personaje similare, ce-i drept la altă scară. Dorin Ștefan răsfață lumea arhitecturii cu aceste nostalgii. Ele pot da o anumită savoare lecturii, generând și o implicare personală a cititorului. Reușește adeseori să facă un transfer de subiectivitate.
Dorin Ștefan, la vârsta și cariera sa, cu spiritul tânăr, încă este în căutarea Graalului arhitecturii, dar dă adesea peste câte un nod gordian, măiestrit împletit de om de la începuturile nevoii sale de locuire, nod ce nu poate fi tăiat decât printr-un act rebel, generat de alchimia modernității. Astfel, într-un final, autorul pare a paria aproape totul pe modernitate.
My modernism. Dar oare ce o fi și asta?”
Cristian George Brebenel

ds1 ds2
ds3 ds4
ds5 ds6
ds7 ds8

Zile din viața Samanthei – proză premiată la concursul „Carmina Balcanica”

palagi
Era ora 18: 00, mai avea o oră și jumătate în care trebuia să fie gata. Nu se grăbea, avea destul timp. Își lăsă părul drept și negru pe spate și se îndreptă spre oglindă. Nu se machiază strident, azi hotărâse că îi place mai mult fața ei natural, decât una scăldată în farduri. După ce termină, se îndreptă către dulap, aceasta se uită atent și hotărăște că o pereche de blugi, un maieu și o cămașă ar fi ținuta perfectă. Era deja 19:00, nici nu simțise cum trece timpul. Își luă teneșii în picioare, rucsacul și cheile de la mașină și se îndreaptă spre parcare. Cafeneaua unde trebuia să ajungă nu era departe, dar nici aproape, așa că preferă să meargă cu mașina. Se urcă, trânti pe scaunul din dreapta rucsacul și porni motorul. Aceasta observase că nu mai are multă benzină așa că era obligată șă treacă pe la o benzinărie. Se uită la ceas și bagă de seamă că era deja 19:10, mai avea 20 de minute la dispoziție. Nu era persoana care avea obiceiul de a întârzia așa că trebuia să se grăbească, să evite acest lucru. Pe drum avusese norocul de a nu prinde niciun semafor, așa că ajunse cu cinci minute îainte să-i înceapă tura. Era barmaniță și toată lumea o știa drept Sam, deși pe ea o chema Samantha. Lucra deja de un an la cafenea și toți o știau. Nu era genul de fată care se dă bătută din prima, mașina o avea din banii ei, nu ai părinților, nu i-a plăcut niciodată să depindă de cineva, apartamentul nu era al ei dar singură plătea chiria și utilitățile.
Se duse la bar punandu-și șorțul și primi imediat comenzi, le prepară băuturile, de obicei când era aglomerat mai făcea și pe ospătarul, asta nu o deranja deloc. Era aproape ora închideri și nu mai era multă lume, Sam deveni nerăbdătoare – azi era vineri, deci zi de salariu. Pe ușă își făcu apariția un tip înalt, brunet, cu ochii verzi și un corp bine definit. Acesta veni la bar și comandă o cafea. Sam, indiferentă, îl întreabă:
– Doriți să fie amară?
– Nu, fă-o dulce, așa ca tine! Acesta era atent la fată și era uimit că ea în loc să se rușineze pufnește și se strâmbă.
Tânărul își bău repede cafeaua și plecă, Sam îl urmări cu coada ochiului (era destul de interesant tipul). Aceasta primi plicul cu bani și plecă.
Era dimineață, iar ceasul suna de zor, Samantha se trezi destul de ciufulită și se îndreptă spre baie pentru rutina de dimineață. După o jumătate de oră era în bucătarie și lua micul dejun. De un an locuia singură, și deși îi plăcea liniștea, nu putea trăi de una singură. Se gândise de mai
mult timp să caute o colegă, dar ideea nu-i prea surâdea, așa că cea mai bună soluție era un animal de companie. Se hotărâse să meargă la adăpostul de câini după ce termină cu micul dejun.
Era ora 9: 30 și Samantha se uita nehotărâtă la căţeii care dădeau fericiți din coadă: era greu de ales, toți erau drăguți dar nu putea să-i ia pe toți acasă. La un moment dat vede un cățelus – nu era de rasă, dar era drăguț. Se hotărî să-l ia pe acela. După ce a semneat actele necesare, porni spre casă cu gândul ca în drum să se abată pe un pet shop. Ajunsă acasă, îi făcu baie noului musafir. Samantha, aşezată pe canapea cu micul ghemotoc lângă ea. Aceasta se uită la el și-i zâmbi:
– Acum trebuie să-ți găsesc un nume! Hm… ce zici de Toto? Cățelul se uita la ea și dădea din codiţă fericit.
-Îți place ă? Atunci Toto rămâne!
Seara veni repede iar Samantha era deja în drum spre cafenea, în seara aceea nu era multă lume, așa că programul era lejer. Mai erau câteva minute și trebuia să închidă când pe ușa intră același tânăr din seara precedentă. Acesta se aşează la bar și comandă o cafea. Samantha, neatentă, îl întreabă iar:
– Să fie amară?
– Da! La auzul voci cunoscute, aceasta se întoarse, surprinsă fiind de faptul că acesta renunţase la replica „desăvârșită”. După 10 minute bărbatull achită nota și pleacă. A doua zi, dimineața, Sam se trezi cu gândul la acel tânăr. De ce a venit și a comandat tot o cafea, dar nu mai avea atitudinea aceea ca și în prima seară? Era duminică, azi avea liber așa că hotărî să își petreacă tot timpul cu Toto…
Era deja prânzul și ea se plimba de două ore prin parc. Spre uimirea ei ghemotocul de blană avea mai multă energie decât ar fi părut… Hotărî să-l lase pe micul ei prieten liber din lesă. Samantha se aşeză pe o bancă și închise ochii, oftând extenuată. Nu realiză cât de mult stătuse așa, dar când îi deschise căutându-l cu primirea pe Toto, nu era de găsit pe nicăieri! De-odată auzi un țipăt și își îndreaptă privirea spre acea direcție – sursa acelei larme era o fată care îmbrăcată ca o Barbie. Samantha observă faptul că Toto se juca cu cățelușa ei, fapt care o deranja pe Miss Barbie. Aceasta îl cheamă pe micuțul buclucaș, lucru care-I atrase atenția lui Barbie:
– Potaia asta e a ta?
– Nu-i potaie! Și da, e câinele meu!
– Data viitoare să ți-l ții în lesă, că de nu, o să ai de-a face cu mine!
– Și tu fiind…cine?
– Una care își permite un câine de rasă, nu un maidanez ca al tău!
– Aha. Samantha îl luă pe Toto și porni spre casă.
– Știi, mă gândeam că nu o să fii așa năzdrăvan, de acum o să te multumești cu parcul din faţa blocului! Cățelul lătră de parcă ar fi vrut să spună ceva.
– Nici să nu te aud!
Dimineata o găseşte pe Samantha la cumpărături printre raioanele de dulciuri, după doua ore lungi se întoarse acasă cu mai multe dulciuri decât mâncare. Ajunse extenuată. Nu era adepta cumpărăturilor, ura această activitate de când era mică. Se uită la ceas și observă a trecut de ora prânzului, așa că hotărî că un pui de somn nu strică.
Era 19:00 iar Sam intră în panică, dormise prea mult și era pe cale să întârzie, norocul ei că poseda un simț deosebit al ordinii. Mai avea 10 minute și intra în tură! Din nou norocul îi suradea și ajunse la fix. Se gândea mereu la bărbaul acela. Oare va veni iar? Era neliniştită, nu știa de ce, dar era. Ceasul bătu ora închiderii și bărbaul își făcu apariția. Acesta se aşeză la bar și se uită nedumerit la fată.
– Am fost și aseară, dar nu ai fost tu…
– Duminica am liber! Tot amară?
– Da!
– Eu suntSamantha, tu?
– Paul, încântat!
Discuția nu a durat mult – fata trebuia sa închidă. Acesta s-a oferit să o ducă acasă, dar ea îl refuză. A doua zi a trecut repede. Se gândea numai la Paul, deși nu-i plăcea situația: începuse să-i placă de Paul.
Era ora 19:30 și Samantha se pregătea să intre în tură. Spre surprinderea ei, îl găsi pe Paul acolo. Era fericită și nu stia de ce. El veni și o analiză din cap până ȋn picioare. Rămasă pe loc, îl întreabă:
– Ai terminat?
– Da, ce zici, ieșim astă seară?
– Îmi pare rău, dar nu pot, lucrez.
– Am vorbit eu cu șeful tău si ți-a dat liber. Ce zici? Vrei?
– Bine!… Unde mergem?
– Nu știu, tu unde ai vrea să mergem?
– Hmm…ce zici de parc?
– Parc să fie!
Cei doi se plimbau prin parc foarte tăcuți, nu făceau nimic altceva decât să se plimbe. La un moment dat, Samantha rupse tăcerea:
– Știi, mă tot gândesc cum de ai reușit să îmi faci rost de liber?
– Păi, să zicem că tata îmi era dator…
– Tatăl tău îl știe pe patron?
– Nu tatăl meu este patronul.
– Esti fiul domnului Morgan?!
– Da! Îl ai în față pe unicul lui fiu, Paul Morgan!
– De ce nu mi-ai spus că tatăl tău este patronul cafenelei?
– De ce ar fi trebuit să-ți spun?
– Nu știu, ai venit ca un client oarecare, ai comandat și ai plătit. De ce?
– Nu voiam să par un băiat de banii gata.
– Nu ți-a mers așa de bine.
– Am încercat și eu cât am putut, nota zece pentru efort?
– Un 9,8!
– Mă mulțumesc cu ce am!
Cei doi nici nu au realizat cât de repede a trecut timpul și cât de târziu s-a făcut. Samantha s-a scuzat politicos și i-a explicat lui Paul că nu mai poate sta, deși i-ar face o mare plăcere. Băiatul insistă să o ducă pe fată acasă. Înainte să intre în casă Samantha, se întoarse îmbujorată către Paul:
– Știi, m-am simțit chiar bine! Aceasta îi evită privirea tânărului.
– Pot spune acelaşi lucru!
– Noapte bună!
-Noapte bună!
A doua zi, la muncă Samantha fu chemată în biroul domnului Morgan. Își dădu şortul jos și se îndreaptă către biroul acestuia.
Ușa se deschide iar atenția domnului Morgan este atrasă de către fată. Acesta o analizează din cap până în picioare și îi face semn din cap să se așeze pe scaun. Fata se uită nedumerită și într-un final sparge tăcerea:
– De ce m-ați chemat?
– Vroiam doar să discutăm despre liberul tău de aseară.
– Dacă vă deranjează, pot să-l recuperez.
– Nu este necesar domnișoară, vroiam doar să-ți atrag atenția asupra fiului meu, nu e genul de băiat care vrea ceva serios, iar dumneavoastră, dragă domnisoara sunteți un angajat foarte bun și nu vreu să se întâmple ceva!
– Nu înțeleg la ce vă referiți?
– Mă refer la faptul că ar trebui să îl ignori pe Paul și aici am încheiat subiectul.
Fata ieși din biroul șefului său îngândurată. Nu se aștepta la una ca asta. Se îndreptă către bar puţin abătută și își reluă activitatea. Pe uşă își făcu apariţia Paul, foarte vessel. Se îndreaptă către bar și o salută pe Samantha:
– Hei, Sam, ce faci?
– Hei… Fata îi evită privirea și nu-i acordă prea multă importanţă.
– S-a întâmplat ceva? Ești cam abătută!
– Să știi că s-a întâmplat ceva…
– Ce?
– Nimic important, doar că nu trebuie să ne mai vedem.
– De ce? Acesta observase tristețea din glas fetei, așa că merse direct către ea.
– Uite, tu trebuie să știi doar faptul că vom fi doar cunoștințe, nu prieteni sau ceva mai mult.
– Înțeleg că ai discutat cu tatăl meu…
– Da.
– Uite, eu nu oblig pe nimeni să stea lângă mine. Cine o face, o face și gata, înțelegi?
– Da, înțeleg perfect, de aceea nu-mi schimb părerea.
Paul plecă nervos din cafenea, lăsând o mulţime de priviri curioase în urmă. Samantha, bulversată, își reluă activitatea nedând importanță privirilor aruncate asupra ei și a șușotelilor.
Dimineaţa o găseşte pe Samantha în pat. Nu avea chef de nimeni și de nimic, nici Toto nu o putea înveseli. Era abătută: până la urmă a făcut ce trebuie, nu vroia să fie distrasă în ceea ce face…de copilul patronului! Paul era fiul patronului și astfel de relație ar fi fost cam imposibilă. Dacă se certau ea își punea în pericol locul de muncă și nu dorea acest lucru.
Seara veni repede, iar Samantha era deja în drum spre cafenea. Ajunsă acolo avu marea mirare de a-l vedea pe Paul cu o fată de mână. Aceasta îi ignoră, deși Paul, când o văzu îi dădu drumul mâinii celeilalte fete. Sam își puse şorțul și se apucă de muncă. Nu era uimită de comportamentul lui Paul – până la urmă era un băiat de bani gata și nu vroia decât un alt nume în palmaresul său. Deși era gata să-și piardă cumpătul, Samantha stia să-și controleze temperamentul. Văzand că este ignorant, Paul se duse către bar să o salute pe Samantha. Nu-l bagă în seamă și îşi continuă treaba. Tânărul, revoltat veni la ea și o prinse de mână:
-Ști, e nepoliticos să nu saluți!
– Am treabă, nu am timp de copilăriile tale!
– Copilari?
– Da, copilări, ești doar un copil într-un costum de adult, nu ști ce-i munca, nu ști să pretuiești nimic! Esti doar un copil care se joacă de-a adultul.
– Cum îți permiți!
– Eu știu ce înseamnă responsabilităţile, tu nu ști și nici nu o să ști vreodată. Aceasta plecă nervoasa, oprindu-se într-un părculeț din apropiere. Îi era mereu frică, frică să-și controleze emoțiile pe care nu le cunoştea. Hotărâse de mult să nu se joace cu ele, mai ales să nu lase pe altcineva să o facă. Se ridică de pe bancă și se întoarse spre cafenea. Paul plecase iar atmosfera era una plăcută acum. Se hotărâ să nu mai dea importanță persoanelor de acest gen. Ajunse acasă și fu întâmpinată de Toto. Îl luă în brațe și se jucă cu el:
– Dacă ești ca Paul, să știi că nu o să mai primești friptura!
Căţeluşul se uită la ea și începu să dea din codiţă, fericit.

(Palaghiciuc Mădălina – elevă la Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu, premiul II)

Amândoi – proză premiată la concursul „Carmina Balcanica”

eugmiu
Când a sunat Irina, era sâmbătă și aveam invitați la cină. Mâncarea cumpărată de la un magazin local de delicatese era tipică pentru Roma – excitantă și scumpă. Cred că te surprinde schimbarea mea de atitudine față de minunatul oraș al artei culinare, dar subiectul acesta mai poate aștepta. În seara aceea femeile erau la putere în minusculul, dar stilatul nostru apartament. Mai mult al meu… decât al nostru. Niciodată nu ți-a plăcut să stai prea mult în acel loc.

–De ce nu vrei să ne petrecem și noi timpul împreună ca alte cupluri normale? Te prinsesem
înainte să pleci la lucru.
–Ce vrei să spui? ai întrebat în timp ce îți legai nodul la cravată, amintindu-mi de prima noastră
întâlnire la care ai stat tot timpul să-ți aranjezi sacoul și cravata.
– Faptul că dormim separat unul de celălalt nu ți se pare bizar? am spus. Ultima dată când am
avut parte de o cină romantică a fost în ziua în care am fost promovată… Anul trecut!

Întotdeauna mi-a plăcut să am spațiul meu personal. Tu știai asta prea bine. Dar nu
însemna că trebuie să am parte doar de singurătate. Marlene și Anna m-au privit îngrijorate în
seara aceea. Dar nu m-au întrebat nimic. Îmi place mult felul lor de a fi. Nu îmi place să primesc
milă. Prefer să mă prefac că sunt bine.
– Draga mea, spune Marlene, mâncarea a fost delicioasă. Grazie mille! Ti amo!
– Offf, spune Anna, acum o dăm pe italiană. Nu e corect! Eu nu sunt în stare să pronunț
decât „pizza” și „spaghetti”.
Anna nu e prea deșteaptă. Știu asta. Dar este o persoană sufletistă. Tu nu vezi niciun rost
în actele de voluntariat. Însă pentru Anna, voluntariatul înseamnă viață. Marlene s-a întors spre
Anna.
– Da, Anna, dar e bine că știi și cuvintele astea în italiană, a răspuns Marlene, luând-o în
brațe.

Pe Marlene nu o cunoști. Nu ai avut ocazia. Ea este infirmieră la spitalul St. Anton, mama a doi
copii și soția unui bărbat alcoolic și violent. Și totuși are puterea să stea alături de el. Știu că ție
nu ți-au plăcut niciodată oamenii alcoolici.
– Matt… Unde sunt sticlele de whisky pe care le-am primit de sărbători?
– Le-am aruncat, mi-ai spus asta, în timp ce luam micul dejun.
M-am ridicat de la masă și m-am încruntat spre tine.
– Tu ai idee cât costă o sticlă? Și de ce, mă rog, le-ai aruncat? Dacă nu voiai să bei tu, le
puteam păstra pentru oaspeții noștri…
Nu am mai apucat să spun nimic. Te-ai ridicat de la masă și te-ai apropiat încet, dar
amenințător,spre mine. Ți-ai dat cămașa jos și mi-ai întors spatele. Până atunci nu
observasem… Apoi totul mi-a fost clar. Îmi spuseseși că tatăl tău fusese un alcoolic violent… Dar
nu mi-ai spus niciodată că te-a maltratat.
– Matt…
Am alergat spre tine și te-am luat în brațe. A fost unul dintre puținele noastre momente de
apropiere fizică.

Anna și Marlene m-au îmbrățișat strâns și au plecat împreună spre casă. Întotdeauna fac
curat a doua zi. Nu trebuie să mă stresez pentru nimeni… Până la urmă locuiesc singură.
Irina a sunat la ora 7 p.m., exact când serveam cina, însă nu am răspuns. La ora 10 p.m. am
apelat-o.
– Alo, Irina? am întrebat eu.
– Al dracului de telefon, Ema! Pentru ce naiba există, dacă tu nu răspunzi când te sun?
Vocea ei suna speriată și încordată. De obicei îmi spunea lucrurile acestea pe un ton jucăuș.
– Iartă-mă, aveam oaspeți.
– Ema…
Irina s-a oprit din vorbit. Am așteptat o clipă, crezând că încearcă să îmi facă o farsă.
– Sunt în drum spre tine.
–În drum spre mine? am întrebat eu puțin cam supărată. De ce ai veni din Europa tocmai la
mine… în momentul ăsta?
– Îți explic când ajung! a replicat tăios.
De obicei sunt o fire calmă, însă cu Irina, sora mea, niciodată nu am avut destulă răbdare.
– Irina! am spus eu nervoasă, este aproape miezul nopții și tu ai de gând să vii la mine? Să știi că
dacă te-a lăsat vreunul gravidă eu nu îți acceptul copilul, trebuie să fii mai res…
Irina m-a întrerupt violent.
– Ema! Taci odată! Nu sunt gravidă.
M-am dus în bucătărie și mi-am pus o ceașcă de cafea fierbinte.
– Serios? am întrebat eu plictisită. Și atunci? Ai nevoie de bani… mâncare… haine… pantofi?
Spune!
– Ema, nu mă enerva!
– Spune-mi, de ce vii! M-am săturat să apari pe nepusă masă!
Pentru un moment s-a făcut liniște. Se auzeau doar greierii.
– Matt…
– Ce este cu Matt? am întrebat eu.
– Este mort, a spus Irina mai mult șoptit.
Am privit telefonul și apoi ceașca de cafea. Am făcut un pas în față și picioarele m-au lăsat.
M-am trezit brusc a doua zi. Eram în camera noastră…Camera mea. Pleoapele îmi erau
grele, iar capul îmi zvâcnea de durere. M-am ridicat cu greu din pat și am ieșit din cameră
îndreptându-mă spre living. În aer se simțea un miros îmbietor de pâine prăjită, fursecuri și cafea.
Se auzeau ceștile puse pe masa din bucătărie. M-am îndreptat încet,după miros. Irina se ivea de
după cuptor. Nu m-a observat, astfel încât m-am apropiat de ea. Am atins-o pe umăr. A tresărit
imediat, s-a întors brusc încât m-a lovit în față. Am căzut în fund pe parchetul laminat. După ce
m-a observat, Irina a sărit să mă ajute.
– Ema! m-a ridicat și m-a ajutat să mă așez la masă. Ce naiba făceai pe la spatele meu?
– Voiam să te invit la dans, spun eu sarcastică.
– Știi că nu îmi place să dansez, își dădu ochii peste cap și mă luă în brațe. Ești bine? Ce te
doare?
Îmi pipăi brațul și tresar de durere.
– Mă doare brațul, spun eu zâmbind prostește.
– Cred că și capul este afectat…
Îmi ia capul în palme și mă mângâie încet. O îndepărtez.
– Sunt o.k. Vie!
Mă privește obosită.
– Atât vreau să știu.
Mă cuprinde din nou în brațe. Stăm îmbrățișate câteva secunde, după care mă
îndepărtează și se duse să îmi aducă o ceașcă de cafea. Mă așez obosită pe scaun. O privesc cum
își soarbe cafeaua. Mă observă că o privesc și îmi zâmbește gingaș.
– Ce cauți aici? o întreb eu mult prea direct. Irinei îi pieri zâmbetul și își așeză cu mâinile
tremurânde ceșcuța pe masă. Avea privirea în pământ. Mă apropii de ea și o privesc intens.
– Irina. CE CAUȚI AICI?
Își ridică privirea iar în ochi avea lacrimi. Trage o singură dată aer în piept și izbucnește în plâns.
– Ema, îmi spune numele printre suspine, trebuie să mă crezi că îmi pare rău!
O privesc pierdută și o îndemn să continue.
– Erau prea mulți… Nu a făcut față… Corpul ei tremură din toate încheieturile. O iau în brațe și
încerc să o calmez însă nu reușesc. Mă dă la o parte și se ridică de la masă.
– Avea banii firmei la el… Nu știu cum și-au dat seama… S-a oprit să facă plinul mașinii și…
Mă îndrept spre ea, dar se dă mai în spate. Tușește zgomotos și își suflă nasul în mânecile bluzei.
– Eu am apărut acolo din pură coincidență… Veneam de la petrecerea Violetei.
– Irina, o întrerup eu, cine a pățit ce? Nu pricep!
Irina continuă să vorbească:
– Au fost bărbați… L-au jefuit… L-au dezbrăcat de haine și…
Se duse spre chiuvetă și își umplu un pahar cu apă. Mă îndrept spre ea și o întorc cu fața spre
mine.
– Irina! țip la ea. Despre ce vorbești acolo? îi pun mâna la frunte. Nu ai febră. Ce ai pățit?
Mă privește pierdută după care mă strânge în brațe.
– L-au omorât… L-au omorât… Nu mai este.
O privesc îngrijorată.
– Irina, îi iau fața în palme, hai la medic! Nu te simți bine!
Mă îndepărtează violent.
– Aseară ți-am spus! L-au omorât! se așează la masă și își freacă mâinile. Eu rămân pe loc și
încerc să îmi amintesc ce s-a întâmplat aseară. Țin minte cina cu fetele… Un telefon sunând…
Irina la telefon… Apoi…
– A murit… șoptesc eu.
Irina începe iar să plângă iar eu nu mă mai țin pe picioare. Cu vederea încețoșată și
membrele ca de jeleu, mă așez pe podea. Respirația îmi este întretăiată. Atacul de panică și-a
făcut simțită prezența. Cu o secundă înainte, o zăresc pe Irina venind spre mine, apoi întuneric.
*
Se spune că trebuie să apreciem lucrurile pe care le avem. Eu nu am făcut asta. Nu am
apreciat niciodată faptul că tu îți făceai griji pentru mine… Nu am apreciat faptul că te-ai
căsătorit cu mine, când toată familia ta a fost împotriva mea… Nu am apreciat niciodată aceste
lucruri mărunte. Am vrut întotdeauna mai mult de la tine. Te doream mult prea mult, încât nu am
observat că te aveam deja. Poate că relația noastră fizică era aproape inexistentă, dar cea
spirituală nu era tocmai opusul. În fiecare dimineață trimiteai șoferul cu câte un buchet de flori,
care mai de care mai colorate. Îmi știai regimul alimentar și întotdeauna mi-ai atras atenția cu
privire la greșelile pe care le fac când mâncam. Mă iubeai. Mă iubeai de foarte mult timp. Înainte
de a fi soția ta am fost prietena, colega și rivala ta. Îmi aduc aminte de clasa a patra când m-ai
tras de păr din cauză că te-am bătut la șah. Mai târziu, m-ai apărat de un hoț de buzunare. Iar cu
mult mai târziu mă așteptai zilnic să ne întâlnim sub copacul casei mele. Părinții tăi niciodată nu
m-au suportat, credeau că te vreau doar pentru banii tăi. Îi înțeleg… Fiul celui mai bogat om din
oraș nu se poate afișa cu orice fetișcană. Însă eu nu eram orice fel de fetișcană. Eram cea mai
deșteaptă fată din oraș, câștigam locul I la toate concursurile și olimpiadele, eram preferata
tuturor. Nimeni nu ar fi putut gândi ceva rău despre mine. Până să te întâlnesc pe tine, nu am
avut niciodată o relație. Am respins toți băieții, nu voiam să îmi irosesc timpul prețios cu orice
„șmecher” de moment. Tu mi-ai demonstrat că erai mult mai mult. Te-ai prefăcut că nu ști
alcanii doar ca să fac meditații cu tine. Nu te-ai așteptat să te resping, însă am făcut-o doar ca să
îți demonstrez că eu aveam, și încă am, principii morale.

– Dacă vrei o distracție de moment, să știi că nu ți-ai găsit persoana potrivită! am spus eu.
Eram în sala de biologie, doar tu și cu mine.
– Dar nu la asta m-am referit, ai spus tu pe un ton jignit.
– De ce m-ai rugat pe mine? Și Colbert e la fel de deștept ca mine, te poate ajuta el. Veți putea
vorbi despre cuceririle voastre! Ți-am întors spatele și am plecat din sală. Ai venit după mine și
m-ai smucit de mână strivindu-mă de pieptul tău.
– Eu, mi-ai șoptit la ureche, vreau să iau meditații de la tine. Dacă voiam o distracție de moment,
crezi că îmi mai pierdeam timpul să te rog să mă ajuți? M-ai privit adânc în ochi și mi-ai dat
încet drumul la mână. Ai plecat și m-ai lăsat singură acolo, cu gândurile mele. Gândurile la
tine…

O lună m-am ferit de tine. Te observam mereu în pauze sau în apropierea casei mele, dar
nu am dat niciun semn. Să îmi controlez sentimentele a fost întotdeauna pentru mine un lucru
ușor. Eram invulnerabilă la jigniri, înmormântări, accidente etc. Doar că acum este vorba de tine.
Nu credeam că o să ajung vreodată să nu te mai am prin preajma mea. Am deschis încet ochii și
o lumină orbitoare m-a izbit în față. Respir lent. Membrele nu mi le mai simt. Încerc să ridic
capul din perne, să îmi dau seama unde mă aflu. Observ o încăpere în alb, pe partea dreaptă a
scaunului se află un fotoliu de dimensiuni îmbucurătoare, de culoarea ceaiului verde. În el, Irina.
Îmbrăcată cum o văzusem ultima dată, doarme. Încerc din nou să mă ridic, dar eșuez garantat.
Albul camerei mă amețește. Ochii mi se închid și primul lucru care îmi apare în vis ești tu…
Acolo suntem împreună… Nedespărțiți. Știu toate poveștile tragice de dragoste din istorie: Ines
de Castro și Regele Pedro, Heloise și Abelard, Romeo și Julieta etc. Nu știu dacă tu crezi că
povestea noastră este una tragică. Probabil că nu. Ai fi venit cu argumente potrivite care m-ar fi
scos din fanteziile mele. Încerc să am imaginea ta cât mai vie în memorie. Încet-încet chipul tău
îmi dispare iar pleoapele mi se deschid. În jurul meu se aud voci.
– Ema a suferit un șoc… De mai multe ori, spuse Irina. Prima dată a leșinat când a auzit vestea la
telefon. De dimineață, când ne-am văzut, a avut o pierdere de memorie, iar când și-a amintit…
Încerc să îmi îndrept privirea spre sora mea. Se află acum în partea stângă a patului meu
alături de un polițist. Chiar mă întrebam când o să își facă apariția…
– Domnișoară, astfel de vești nu se spun verde în față, o mustrează polițistul. Nu v-ați
gândit că o se i se întâmple ceva grav surorii dumneavoastră? Slavă Domnului că nu a suferit un
infarct sau că nu s-a lovit grav la cap.
– Știu… doar că…
Se oprește din vorbit și își pune mâna la gât. Îmi mișc buzele în încercarea de a scoate
câteva cuvinte, însă am gura uscată de sete. Polițistul își întoarce privirea spre mine și observă că
sunt trează. Îi face semn Irinei să îmi aducă un pahar cu apă și se apropie de mine. Se așează pe
scaunul de pe partea stângă a patului, Irina în partea dreaptă. Mă ridică în capul oaselor și îmi dă
paharul cu apă pe care îl beau pe nerăsuflate. Polițistul mă privește fix după care ia o poziție
serioasă.
– Îmi pare rău pentru pierderea suferită. Aprob din cap și îmi țin pumnii strânși.
– Domnul Hatton era prieten bun cu tata. Mergeau în fiecare duminică la pescuit.
Aprob din nou din cap. Știam cu ce te ocupi și cu cine ieși. Tu îmi spuneai întotdeauna cele mai
insignifiante detalii.
– Acum, oftează, să începem. Vă pun câteva întrebări. Domnișoară, își îndreaptă privirea spre
Irina, spune-mi totul despre seara în care a murit domnul Hatton. Sora mea își întoarse privirea
spre mine, avea fața roșie de plâns, părul ei de culoarea spicului de grâu era dezordonat – părea
murdar. Înghiții în sec și îi zâmbii pentru a o încuraja. Își șterse lacrimile și luă o atitudine de om
de neclintit.
– Joi seara mă întorceam cu mașina de la petrecerea Violetei Montana. Parcursesem 30 de km
până la stația de benzină unde trebuia să mă opresc ca să alimentez. Aveam volumul dat la
maxim – de obicei pentru a nu adormi – însă în acea zi nu ascultam.
Polițistul o opri pe Irina, notă ceva în carnețelul său. Îi făcu semn să continue.
– Mă apropiam de destinație. Eram foarte obosită și stresată. Când am ajuns, m-am dat jos și mam
îndreptat mai întâi spre baia benzinăriei. La intrare am observat mici dâre de culoare roșie,
dar nu m-am mirat, nu mi s-a părut un lucru ieșit din comun. Pe ușa de la intrarea în toaleta
doamnelor am observat dâre mai mari de culoare roșie. Atunci mi-am dat seama că e sânge. Am
împins ușa cu piciorul și înăuntru l-am văzut pe…
Se opri din vorbit și mă privi cu lacrimi în ochi. Am înghițit în sec și m-am uitat în altă parte.
–Continuă, o îndemnă polițistul.
– Era un corp în mijlocul băii, într-o baltă de sânge. Totul era plin de sânge: pereții, oglinda,
chiuvetele… Era ceva îngrozitor. Am ieșit țipând afară și m-am oprit în loc la intrare. În stânga
mea se auzeau pași și voci. Din cauza adrenalinei m-am îndreptat spre locul de unde se auzeau
zgomotele. Am scos spray-ul din geantă, în speranța că voi imobiliza persoana care ar vrea să mă
rănească. La cinci pași distanță au ieșit niște persoane cu cagule pe cap. În acel moment am luato
la fugă spre mașină. Nu m-au urmărit…Au fugit de acolo. Se opri din vorbit, era palidă la față
și broboane de transpirație se observau pe fruntea ei. Am apucat-o de umăr și am mângâiat-o.
– Continuă, Irina, continuă.
Aprobă din cap și își reluă atitudinea de mai devreme.
–Am sunat imediat la salvare și la poliție. În 5 minute au sosit la fața locului. Am coborât
tremurând din mașină și le-am explicat ce am văzut. Am mers împreună în… baie, și în
momentul în care l-am văzut din nou pe… Matt, m-am cutremurat. Hainele îi erau sfâșiate, corpul
era plin de tăieturi iar fața era intactă. Doar fața! Irinei îi dădură lacrimile și începu să suspine
zgomotos. Nu mai suportam să aud astfel de lucruri, nu mai suportam să aud ce ai pățit. Nu mai
voiam… Mă ridicasem cu greu din pat, refuzând ajutorul polițistului. La contactul cu gresia albă
am simțit un fior pe șirea spinării. M-am clătinat puțin pe picioare până să îmi găsesc echilibrul,
cu pași mici îndreptându-mă spre ieșirea din salon. Nimeni nu m-a oprit, de parcă nici nu m-aș fi
aflat acolo. Am ajuns pe holul recepției, dar nimeni nu mi-a remarcat prezența. Privesc în jurul
meu și văd doar oameni triști și speriați, durere și suferință. Îmi înconjor talia cu brațele mele
firave și mă îndrept spre ieșirea din spital. Afară vremea este una mohorâtă, exact ca sufletul
meu. Mă așez pe cea mai apropiată bancă și îmi îngrop fața în palme. Mă gândesc cum în numai
într-o zi am pierdut tot ce aveam. Mi-am pierdut voința de a mai trăi, speranța că mâine va fi mai
bine. Să fim sinceri, NU VA FI! Tu o știai prea bine, tu erai omul cu capul pe umeri, eu eram
visătoarea care credea că nu o să pățească așa ceva. Credeam că dacă fac fapte bune voi fi
răsplătită cu o viață ușoară.

Era o zi de duminică și mă întorsesem plângând de la piață.
– Ce ai pățit? m-ai întrebat tu îngrijorat după ce m-ai văzut plângând în hohote.
– Un copil mic era obligat de părinți să cerșească bani. Cel mic voia să meargă să se joace cu
alți copii, însă tatăl său l-a smucit de braț și l-a trântit la pământ. Cum e posibil așa ceva?! am
izbucnit eu. Tu m-ai luat în brațe.
– Și tata a fost violent cu mine. Deși eram cel mai bun la toate, tot nu îi eram pe plac. Alcoolul ia
agravat stările. Acum zâmbea iar în momentul următor mă lovea cu ce nimerea. Se credea
puternic, voia să vadă lumea la picioarele sale… chiar și pe propriul fiu.

Te-am privit uimită și atunci am înțeles. Nu putem schimba mentalitatea sau firea
oamenilor. Trupul a învățat mecanismul. Ești lovit, vei lovi la rândul tău din cauză că ți se pare
un lucru normal. Violența a existat de când lumea. Iar tu… Tu ai trăit-o până în ultimul moment
al vieții tale. Simt pe mână un strop de ploaie. Privesc cerul întunecat, aud tunetele ce prevestesc
o ploaie puternică. În numai câteva minute aceasta își face simțită prezența. Stau pe bancă în
speranța că ploaia o să îmi alunge suferința, o să-mi spele gânurile. Aștept… și aștept… dar nimic.
Mă ridic greoi și mă îndrept spre intrarea în spital. Hainele de pe mine sunt leoarcă, atârnând
greu pe corpul plăpând. Pleoapele îmi sunt de plumb, iar corpul îmi tremură de frig. Tu
întotdeauna îmi spuneai să nu stau în ploaie – o să răcesc. Acum o să îmi amintesc de acest lucru
de-abia după ce o să răcesc, tu nu o să îmi mai aduci aminte. La fel ca la ieșire, nimeni nu mi-a
observat prezența. Mă îndrept lent spre salon. În drumul meu observ o tânără mămică ce își
strânge în brațe copilul rănit. Este o imagine sfâșietoare. Dar merg mai departe și observ un tată
cu două fete bolnave. Le ține strâns de mânuțe și încearcă să rămână treaz. În ochi i se observă
grijile pe care le are și peste care cu greu o să treacă. Încerc să nu mă mai gândesc la alții, ei
oricum nu se gândesc la mine. Nu se gândesc la faptul că și eu sufăr. Ajung în salon. Din nou
albul acestuia mi se pare amețitor. Inspectez încăperea și îmi dau seama că sunt singură. Irina și
polițistul au plecat. Mă îndrept spre pat simțindu-mi corpul ca de plumb. Pe cearșaf observ un
bilețel: „Ne-am dus să luăm ceva de mâncare. Venim imediat, te iubesc.” Mototolesc hârtia și o
arunc la coșul de gunoi. Nu îmi place faptul că Irina a fost cea care te-a văzut în locul acela. Voi
v-ați înțeles întotdeauna bine. La un moment dat devenisem suspicioasă în privința relației
voastre de amiciție.

– Cum ți se pare sora mea? te-am întrebat într-o seară.
– Este o persoană cumsecade.
– Doar atât? am întrebat eu puțin nervoasă.
Ți-ai îndreptat privirea spre mine și m-ai luat de mână.
– Sora ta este și sora mea. O respect și mă respectă, nu ai de ce să îți faci griji. Te-am privit
rușinată.

Irina întotdeauna a primit ce era mai rău de la viață: violență, jigniri, umiliri și suferințe.
A pierdut o sarcină din cauza fostului ei iubit (a aruncat-o pe scări fiind în luna a 5-a de sarcină).
Am fost crudă când am întrebat-o la telefon dacă e însărcinată, dar întotdeauna a trebuit să am
grijă de ea după astfel de experiențe tragice. Când era bolnavă, venea la mine acasă, dacă pierdea
un concurs plângea zile în șir și nu o puteam opri. La capitolul relații știai că nu stă deloc bine. În
afară de tipul care a aruncat-o pe scări, au mai fost alți cinci, fiecare mai deplorabil decât celălalt.
Închid ochii pentru o clipă. Din nou îți văd chipul angelic, îți simt parfumul de mosc și încerc să
îl inspir cât mai mult, dar simt că mă sufoc.
Mă trezesc brusc din cauza unor zgomote. Ochii mi s-au mai obișnuit cu albul salonului,
dar observ flash-uri dinspre ferestre. Mă apropii de acestea și observ printre draperiile trase,
camere de filmat și oameni cu carnețele în mâini. Chiar mă întrebam când aveau să își facă
apariția acești vulturi însetați de știri. Tu întotdeauna i-ai urât și știu că nu îți place ca moartea ta
să fie mediatizată. Unul dintre acei oameni mă observă și se aruncă înspre geam pentru a-mi
fotografia chipul de văduvă. La vederea acestuia, se aruncă și ceilalți în lupta pozelor. Flash-uri
care mai de care mai orbitoare. Unul dintre ei încearcă să deschidă ușa, dar este încuiată. Eu nu
am închis-o, se prea poate ca Irina să fi făcut asta. Mă îndepărtez de ferestre și mă așez pe dunga
patului. Până atunci nu observasem, dar tremuram din toate încheieturile, iar inima îmi bătea
frenetic. Se aude ring-tonul unui telefon. Încerc să mă calmez și îmi dau seama că sunetul acela
ciudat este scos de celularul meu. Îl caut prin poșetă și îl găsesc printre mormanele de cosmetice.
Răspund la apel:
– Alo?
– Ema, îmi dau seama că este vocea Irinei, ești bine?
– D-da. De ce?
Tușește în telefon.
– Au aflat ziariștii unde stai. Este o harababură totală la tine acasă.
Răsuflu întretăiat.
– Sunt și aici. Știu care îmi este salonul.
Se aud voci răstite dincolo de ușă.
– Poftim?
Irina mai avea puțin și îmi spărgea timpanul.
– Cum se poate? Stai acolo, venim să te luăm. Să nu ieși afară din salon!
Înainte a mai spune ceva, apelul telefonic s-a încheiat. Rămăsesem din nou singură în
liniștea salonului. Zgomotele de afară se auzeau din ce în ce mai puțin. Flash-urile încetaseră. Mă
apropii din nou de fereastră și observ că nu mai e nimeni în fața salonului meu. Deschid ușa și ies
din captivitate. Pe hol, liniște. Un neon pâlpâie intermitent. Pe culoarul de un alb și mai orbitor
observ o bucățică de hârtie de culoare roșie. Îl ridic de pe jos și mă uit în stânga și în dreapta să
văd dacă Irina sosește. Hârtia este de mărimea unui carnețel. Scrisul este cu alb. Citesc conținutul
și prima oară nu am nicio reacție. Abia după ce îl citesc de mai multe ori îi înțeleg conținutul.
„Sunt mai aproape decât crezi. TU urmezi!”. Dacă până acum am fost întotdeauna slabă de
inimă, din momentul în care mi-am dat seama că asasinul tău este prin preajma mea, am prins
forță. Acea ființă oribilă care te-a luat de lângă mine va plăti!
– Ema!
Mă dezmeticesc și gândurile de răzbunare îmi dispar. O zăresc pe Irina venind spre mine.
Mototolesc hârtia și o bag în buzunarul halatului.
10
– Ce cauți afară?
Mă inspectează din cap până în picioare. Îi fac semn spre salon.
– Am stat înăuntru până să apari tu. Au dispărut ziariștii.
– Ți-au făcut ceva? mă întrebă ea îngrijorată.
– Nu. Ușa era închisă, nu au avut cum să intre. Apropo, mulțumesc că ai închis-o.
Irina mă privi dezorientată.
– Eu nu ți-am închis ușa. Nu știam că ești în siguranță. Eram la magazin cu polițistul când am
primit vestea că apartamentul tău este împânzit de ziariștii însetați de suferința ta.
Casc gura și încerc să îmi dau seama ce se întâmplă.
– Și atunci cine m-a închis în salon?
Irina ridică din umeri.
– Cine a făcut asta ți-a salvat viața. Stai liniștită, acum ești bine!
Eu nu înțeleg cuvântul acesta. O aprob doar de dragul de a nu începe să facem scenarii
sinistre. Ne ducem amândouă în salon și mă ajută să mă schimb. Și eu o ajutam pe ea când era
mică. Mi se pare că a trecut atât de mult timp de atunci… Timpul nu stă în loc.
Înainte de a ieși din salon îmi amintesc de bilețelul din buzunarul halatului și mă întorc după el.
Irina mă observă și mă întreabă suspicioasă:
– Vreun admirator secret?
– Poftim?! o întreb eu nervoasă.
Ea se dă câțiva pași în spate și mă privește afectată.
– Hey, era o glumă. Relaxează-te.
Încearcă să mă ia în brațe dar o resping.
– Ți se pare că am chef de glume? Matt este mort. Crede-mă, nu am chef de glumele tale
copilărești!
– Ema, încercam să fiu amuzantă. Știu ce a însemnat Matt pentru tine…
O opresc din vorbit.
– Nu îmi vorbi la timpul trecut. Pentru mine încă înseamnă foarte mult și va însemna pentru
totdeauna.
Se dă bătută și iese din salon, o urmez tăcută și încerc să îmi stăpânesc lacrimile. De acum încolo
voi fi singură, de acum înainte va trebui să mă apăr singură.

(Eugenia Miulescu – elevă la Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu, premiul I)

„Caietele Columna” numărul 3 / 2016 (80)

cc80

Prima cronică la cartea „nimeni, el singur” – Mihai Amaradia (Revista „Ramuri” nr.7/2016)

cornicaamaradia

„Treptele nebuniei” piesă de teatru citită la ședința din 04-08-2016

eumiu

Personajele:
Stăpâna
Elga (servitoarea)
Edwin (majordomul)
Bucătăreasa (Olga)
Contele Marcel

ACTUL I

TABLOUL 1

DIMINEAȚA

O cameră curată. Un baldachin de culoare roșie, cu ciucurei atârnați, se află în mijloc. O oglindă în stil baroc, în partea dreaptă, lângă baldachin. Se simte un puternic miros de orhidee și crizanteme. O măsuță de culoarea cafelei în mijlocul camerei. Stăpâna s-a trezit. Cască pentru câteva secunde, după care se întinde în pat. Ridică ușor capul din perne. Cu ochii minții studiază camera.

Stăpâna: Doamne, ce este mirosul acesta? (Se ridică din pat. Se duce spre oglindă, își examinează corpul) Nici că mi-ai da …mă rog, vârsta pe care o am…(se bosumflă)
(Se îndepărtează de oglindă, se apropie de măsuța din cameră. Ia una dintre crizanteme în mână și își schimonosește fața. Aruncă floarea într-un colț îndepărtat al camerei. Se așează pe o parte a baldachinului. Pe noptiera de lângă acesta se află un clopoțel.)

(Se aude clopoțelul de două ori.)

Stăpâna: Elgaaaaa…! (strigă și bate din picioare) Elgaaaaa…!
(Se aud pași. Elga intră val-vârtej în camera Stăpânei.)
Elga (se uită speriată la Stăpână): Da, doamnă! Ce ați pățit? (inspiră și expiră greu).
Stăpâna (își tuguie buzele și își pune mâinile în șold): Ce caută florile astea în camera mea…?
Elga (privește în jur până când ochii îi cad asupra mesei de culoarea cafelei): Aaaaa…. Păi, doamnă, vedeți florile acestea au fost trimise de Contele Marcel. Domnul a spus că vrea să vă treziți cu florile acestea în cameră, de dimineață! (zâmbește)
Stăpâna: Serios..?! (se încruntă) Contele Marcel…. Cu ce drept îți dă el ție un ordin…? Ascultă-mă cu atenție…. Nu suport mirosul crizantemelor! Vreau să arunci florile alea imediat!
Elga (se uita mirată): Stăpână, să arunc chiar și orhideele?

(Stăpâna se uită urât la Elga. Aceasta a priceput în final că trebuie să ia florile cât mai repede din cameră.)

Stăpâna: Elga…!
Elga: Da, Stăpână…? (spuse aceasta înainte de a deschide ușa).
Stăpâna: A mai zis altceva…?
Elga (clipește des):Cine?
Stăpâna (oftează enervată): Contele…
Elga (stă să se gândească o clipă): Care conte?
Stăpâna (scoate un zgomot asemănător mârâitului): Elga…! Ești mai înceată la minte decât un leneș!
Elga (aprobă din cap): Nu a mai zis nimic…Din câte am înțeles eu.
Stăpâna (se așează pe marginea patului gânditoare):…
Elga (câteva momente stă și o privește pe Stăpână): Stăpână…(încet)
Stăpâna: Vreau să îmi aduci telefonul… Mă găsești în sala de mese…Acum ieși!
(Stăpâna, rămasă singură în cameră se uită pe fereastră.Ace de lumină îi înțeapă ochii și pielea sensibilă de pe față și gât.Nu se mișcă de acolo.)

Tabloul 2

Elga ajunse în bucătărie aducând cu ea și florile. Le așează pe cea mai apropiată masă. În bucătărie se mai aflau Edwin (majordomul) și Olga (Bucătăreasa). Olga pregătește de zor mâncarea pentru prânz.

Elga: (roșie la față, își pune mâinile în șold) Zău că nu o mai înțeleg pe Stăpână… Parcă a înnebunit de tot în ultima vreme! (încearcă să imite vocea Stăpânei) ,,Aia nu e bună, Elga!”, ,,Fetițo…Patul nu e aranjat cum trebuie! Doar nu te aștepți să dorm în halul ăsta?” Nu îi convine mai nimic! (oftează)
Edwin (soarbe cafeaua din ceșcuță): Nu i-au plăcut florile, nu? ( așează ceșcuța pe masă).
Elga: M-a pus imediat să le scot! Bietele orhidee! Uitați-vă și voi cât sunt de minunate. Stăpâna s-a scrântit rău de tot…
Bucătăreasa (învârte cu o lingură de lemn mâncarea): Ba tu ai înnebunit, Elga! Sunt niște amărâte de flori! Ce să facă cu ele? Dragostea intră prin stomac, nu prin faptul că miroși tu niște flori! (Gustă cu lingura din mâncare. Adaugă sare).
Elga (o privește de sus în jos pe Bucătăreasă): Când mă uit la tine îmi dau și eu seama că dragostea intră prin stomac…Chiar foarte mult(ă)!
Bucătăreasa (îndreptă unul dintre cuțitele cu care tăia pâinea spre Elga): Când îți pregăteam plăcintă cu mere și stafide nu comentai cum arătam! Na, poftim cultură! (se reapucă de tăiat pâinea) Să mai vii tu la mine să îți pregătesc ceva… Atunci să vezi cum iese dragostea din tine!
Edwin (râde): Gata doamnelor…
Elga: Domnișoară!
Bucătăreasa (strâmbă din nas): Domnișoară…Adică cum domnișoară…?(bate un apropo).
Elga: Din câte știu eu, nu sunt măritată…(își privește degetele de la mâna stângă).
Bucătăreasa: Elga…nu mai face pe proasta.
Elga (clatină din cap): Niciodată nu am făcut pe proasta (aruncă o privire la ce face Bucătăreasa).
Bucătăreasa: Și eu sunt Miss Brazilia…(toacă o ceapă).
Elga (începe să râdă): Hahaha….Dar știu că nu ai pretenții! (către Edwin) Ce zici? Ai vedea-o pe Bucătăreasă pe pantofi cu toc de 15 cm…? (îi face cu ochiul) Sau în acele rochii de seară…(către Bucătăreasă) Ai fi ,,fatală”!
Bucătăreasa (încearcă să fie calmă; se preface că nu aude ce spune Elga).
Edwin (se uită la ceas): Olga, este timpul sa servești prânzul Stăpânei.
Bucătăreasa (se înveselește): Hehe… Să vadă ce mâncare i-am pregătit! Te lingi pe degete de bună ce este!
Elga: Eu am plecat. Trebuie să îi duc telefonul Stăpânei (ieși trântind ușa după ea).
Bucătăreasa (oftează zgomotos): Doamne, cât mă enervează uneori ființa asta… (șterge tacâmurile).
Edwin: Arată bine, totuși. (ridică o sprânceană și zâmbește).
Bucătăreasa: (își întoarse privirea spre el; clătină din cap) Te credeam mai cu cap… Off, bărbații ăștia! Doar la prostioare vă stă gândul…(îl împinge din calea ei).

(Edwin râde. Bucătăreasa începe să caute farfuriile pentru servirea prânzului.)

Tabloul 3

Stăpâna este așezată în capul mesei. Elga intră cu telefonul în mână.

Stăpâna: Era și cazul să apari. Să îi spui Olgăi să servească masa după ce o strig eu.
Elga: Sigur, Stăpână! (Fă aia, fă cealaltă, că eu oș fi marioneta ta!, își spuse în gând).

(Elga iese din sala de mese. Stăpâna formează un număr de telefon, după care privește în gol timp de câteva secunde. Telefonul sună de două ori. În final răspunde Contele Marcel.)

Contele Marcel: Bounjour!
Stăpâna: Salut, Marcel! Deranjez?
Contele Marcel (își drege vocea): Vai, draga mea, ce surpriză! Nu mă așteptam să mă suni. Nu mă deranjezi! Ți-au plăcut florile?
Stăpâna: Au fost minunate. (Se strâmbă. Ia o gură de ceai din ceșcuța pusă la dispoziție în fața ei).
Contele Marcel: Știam eu! Tu ești exact ca florile!
Stăpâna: Asta nu înțeleg…
Contele Marcel (pe un ton jucăuș): Cum să nu înțelegi… Ești exotică, minunată și extrem de… frumoasă!
Stăpâna (se înecă din cauza ceaiului): Vai… Mulțumesc… (Doamne, pecetluie-mi soarta!, își spune în gând).
Contele Marcel: Ce ai pățit, draga mea? Te-au emoționat atât de tare cuvintele mele? (râde).
Stăpâna (își dă ochii peste cap): Foarte tare…
Contele Marcel: Și…. Draga mea floricică (la auzul acestui apelativ, Stăpâna se strâmbă), când ne vom putea vedea… și noi?
Stăpâna: Vai…Nu știu….Sunt tare ocupată în ultima vreme (privește absentă ceșcuța de ceai).
Contele Marcel: Nu ți-ai putea face și tu puțin timp, pentru MINE?
Stăpâna (repede): NU.
Contele Marcel (după un momet de pauză): P-p-of-tim..?!
Stăpâna: Nu ai auzit ce am spus?
Contele Marcel: Ai spus un ,,NU”.
Stăpâna: Ce altceva te-ai fi așteptat să auzi?
Contele Marcel: Draga mea, nu trebuie să fii așa dură.
Stăpâna (cască): Nu îți dragă….și cu atât mai puțin A TA!
Contele Marcel (șocat): Nu te credeam atât de crudă!
Stăpâna: Nici măcar friptura pregătită de Bucătăreasă nu e crudă…(tare) Tu îndrăznești să mă faci crudă?!
Contele Marcel: …(Liniște)
Stăpâna (râde): Trebuie să închid… Masa de prânz nu trebuie ratată.
Contele Marcel (oftează): Voi aștepta….Voi aștepta să dai un semn de bunăvoință…
Stăpâna (enervată): Nu îmi place să mă repet! Ultimul meu cuvânt a fost spus.

(Stăpâna închise apelul telefonic înainte de a nu a mai avea nicio cale de scăpare.)

Stăpâna (oftează și clatină din cap): De ce mi-aș bate eu capul cu tine? (privește telefonul) Toți mințiți, înșelați și păcătuiți! (oftează) Și lumea îmi spune mie că sunt rea! În ce privință sunt rea? (se oprește un moment din vorbit și înghite în sec) Fie…Poate…sunt rea.

ACTUL II

Tabloul 1

PRÂNZUL
(Elga ajunge în bucătărie. Bucătăreasa tocmai terminase de aranjat farfuriile. Edwin plecase afară să fumeze o țigară.)

Elga (intră țanțoșă): Stăpâna a spus că o să te strige atunci când va dori să îi servești mâncarea.

Aceasta iese din bucătărie la fel cum a intrat. Bucătăreasa nici nu are timp să comenteze ceva, că Stăpâna o strigă din sala de mese.
Stăpâna așteaptă la masă. Învârte cu o linguriță în ceașa pe care încă o are în față. Pare pierdută pe gânduri. Nici nu observă când Bucătăreasa vine lângă ea.

Bucătăreasa: Stăpână, sunteți bine? (îi așează mâncarea în față).
Stăpâna (clipește de două ori și zâmbește): Sunt bine, Olga (își privi mâncarea). Hmmm…Prânzul. Muream de foame.
Bucătăreasa: Tocăniță de iepure. Am adăugat vin alb (șopti aceasta).
Stăpâna: Frumos…Foarte frumos (oftează).
Bucătăreasa (o privește îngrijorată): Vă simțiți bine…?
Stăpâna (își pune mâinile în cap): Olga…(Bucătăreasa tresare la auzul numelui ei) Anii tăi de doică s-au sfârșit…(o privește în ochi). Nu mai sunt fetița neajutorată de acum 30 de ani.
Bucătăreasa (privește în podea):…
Stăpâna (învârte cu lingura tocana din farfurie): Nu mai fi așa sensibilă…(privește fix mâncarea din fața ei). Ai văzut că nimeni nu merită osteneala…
Bucătăreasa (înghite în sec): Aveți dreptate…
Stăpâna (râde): Normal că am! Tu…(îndreaptă degetul arătător spre ea). Ești cel mai bun exemplu!
Bucătăreasa (își ridică privirea din podea): Exemplu?
Stăpâna (aprobă din cap): Nu ești tu cea care și-a irosit viața pentru a avea grijă de o fetiță bolnăvicioasă (arată spre ea), nu ești tu cea care ai fost tot timpul acolo pentru mine? Noapte de noapte, zi de zi, săptămână de săptămână și așa mai departe…(se oprește din vorbit, închide ochii și în următorul moment aruncă farfuria cu mâncare pe jos).
Bucătăreasa (tresare la auzul veselei sparte): Vai! (își desface șorțul de la brâu și începe să facă curat).
Stăpâna (o privește pe Bucătăreasă): Tot timpul…Tot timpul acolo pentru a mă scoate din încurcături (zâmbește).
Bucătăreasa (aruncă mizeria astrânsă într-un vas mare din colțul îndepărtat al încăperii): Tot timpul voi fi…
Stăpâna (ridică o sprânceană): Știu…Mi-ai demonstrat-o…

(Pentru câteva momente se așterne o liniște mormântală.)

Stăpâna (își duce mâna la cap): M-a luat o durere…( se încruntă).
Bucătăreasa: Vreți să vă servesc prânzul…?
Stăpâna (se gândește un moment): Da.

(Bucătăreasa se duce în bucătărie și revine cu o farfurie cu mâncare.)

Stăpâna (examinează farfuria): Deci, ce avem?
Bucătăreasa: Tocăniță de iepure.
Stăpâna: Cu vin alb?
Bucătăreasa (aprobă din cap): Cu vin alb..

Tabloul 2

Edwin intră în sala de mese, alături de Elga. Acesta o ține de după șolduri. Se opresc amândoi observând că Stăpâna nu terminase de mâncat. Aceasta îi privește mirată. Elga îl împinge mai departe pe Edwin și se scuză, urcând scările spre sala principală.

Bucătăreasa: Nerușinato..! (șopti aceasta cât sa o audă Elga).
Edwin: Să aveți poftă, Stăpână! Ma scuzați că v-am deranjat… Mă voi duce acum să îmi termin munca.
(Stăpâna afirmă din cap. Edwin urcă și el scările. După ce plecară amândoi Stăpâna rămase o clipă gânditoare.)

Stăpâna: Hmmm… Se pare că se înfiripă ceva între ei. Sper să își dea seama că nu accept relații la locul de muncă! Trebuie să fie profesioniști (se reapucă să mănânce).
Bucătăreasa: Bărbații ăștia…. Stăpână, sunt toți o apă și-un pământ…
Stăpâna: Mai mult pământ…
Bucătăreasa: O să fie la fel?
Stăpâna (gânditoare): Nu știu la ce te referi.
Bucătăreasa (oftează): Nici lor nu o să le permite-ți…?
Stăpâna (surâde): Știi deja răspunsul!
Bucătăreasa (își face cruce): Stăpână…
Stăpâna (zâmbește malițios): Olga…Nu mai exagera…(bea o gura de ceai). Să sperăm că o să aibă puțină minte în cap…Că de nu…(ridică din umeri).
Bucătăreasa (clatină din cap): Știți deja deznodământul, nu?
Stăpâna: Nu chiar…

(Bucătăreasa afirmă din cap și se retrase din încăpere.
Stăpâna fixează cu privirea farfuria.Liniște totală.Zâmbește,după care ia farfuria și o aruncă și pe aceasta pe jos spărgându-se în zeci de bucăți.)

Stăpâna (ridică din umeri): Nici farfuria asta nu este rezistentă…

Tabloul 3

Stăpâna se plimbă prin grădină. Cărarea pe care o urma era pavată cu pietriș și avea de o parte și de alta mici arbuști printre care se zăreau flori albastre. Coborâ spre pădurea ce se ivea în spatele conacului. Deodată auzi niște șușoteli, râsete și pași. Se ascunse în spatele unui pin. Erau două siluete. Una era a lui Edwin… apoi o zări pe Elga. Amândoi se sărutau cu patimă.

Stăpâna: Așa, deci… Chiar că au tupeu!
(Se pare că niciunul nu-și dăduse seama că Stăpâna era acolo. Aceasta se retrase ușor, fără a fi auzită. La mijlocul drumului se uită în spate. )

Stăpâna: O apă și-un pământ! (își strânge pumnii) Mare păcat că trebuie să fac asta… din nou! (surâde) Devine din ce în ce mai distractiv…pentru mine (pornește

ACTUL III

Tabloul 1

SEARA

Stăpâna o chemă în camera sa pe Bucătăreasă.

Bucătăreasa: Da, Stăpână…? (spuse aceasta pe un ton îngrijorat).
Stăpâna (se pieptăna la oglindă. Era îmbrăcată într-o rochie de seară neagră, simplă): Ai văzut-o pe Elga?
Bucătăreasa: Nu… De când a apărut neinvitată la prânz, nu am mai văzut-o.
Stăpâna (zâmbi fals): Când ai să o vezi, să îi spui că vreau să discut ceva cu ea.

(Bucătăreasa aprobă din cap și părăsi camera. Stăpâna continuă să se piaptene până când, la un moment dat, luă un alt piaptăn de pe măsuța oglinzii și îl aruncă în cealaltă parte a camerei. Luă toate cearșafuri de pe pat și le aruncă pe jos. Făcu cât mai multe stricăciuni. Începu să țipe.)

Stăpâna: În halul ăsta să își bată joc de mine?! (strânse maxilarul) Nu se poate…O astfel de atrocitate (țipă). Nu suport să nu facă ce spun EU (se privește în oglindă, apoi pe un ton șoptit) Și diavolul a fost odată înger…Păcat că trecutul e trecut…(se așeză calmă pe marginea baldachinului și începu să zâmbească grotesc) Nu sunt rea…sunt neînțeleasă! (tristă) Poate sunt nebună..(își privește mâinile). Nu am vrut…ei m-au obligat (se strânge în brațe). Le-am spus în nenumărate rânduri să nu îmi mai spună ,,copil nebun”…(strânge pumnii). Lor li se părea că mie îmi făcea plăcere să fac ceea ce făceam…(își înclină capul)…Doar uneori simțeam plăcerea…(se lasă să cadă pe jos din baldachin). Faptul că vedeam ceva normal în a face oamenii să sufere, pentru mine nu a reprezentat ceva…ciudat. Chiar deloc! (râde) O mână ruptă, o tăietură cu cuțitul…Astea erau nimicuri! Să vezi o femeie arsă pe rug sau violurile brutale ale soldaților nemiloși…(privește pierdută spre un colț al camerei). Aceste imagini reprezentau pentru mine un spectacol minunat, un vis devenit realitate! (plânge) Dar ei, NU și NU și NU (se zgârie pe brațe)… Dacă nu vă doreați o astfel de ființă ca mine pe pământ, de ce mi-ați mai dat șansa să trăiesc?! (după un minut se calmează; căută din priviri peria de păr).

(Se așeză pe un scaun și începu a-și pieptăna părul.)

Taboul 2

În bucătărie, Bucătăreasa făcea curat. Se auzi o ușă. Intră Elga. Este îmbrăcată într-o rochie de un roșu închis. Se uită cu superioritate la Bucătăreasă.

Bucătăreasa: Să știi că a întrebat Stăpâna de tine (șterse o pată de pe aragaz). A spus să urci la ea în cameră imediat cum ajungi.
Elga (Se aplecă spre masă după un măr verde. Mușcă din el cu poftă.): Serios? (Vorbește cu mâncarea în gură) Am treabă în seara asta! Urc mâine.
Bucătăreasa: (Se opri din curățat pata. Se duse până în dreptul Elgăi și o privi dezgustată) Uite ce e, domnișoară…(își îndreptă degetul arătător spre ea) Stăpâna a spus clar că vrea să te vadă (își pune mâinile în șold). Du-te acum și nu mai comenta. Oricum nu ești bună de nimic în afarară de a enerva lumea!
Elga (pe un ton răstit): Bună de nimic?
Bucătăreasa (o privește drept în ochi): Ai surzit cumva în ultima vreme? După ce că până acum făceai pe proasta, acum faci și pe surda!
Elga(flutură mâna): Te rog! Vezi-ți de aragazul ăla!
Bucătăreasa (se încruntă, după aceea se întoarce la treburile ei): Nu ai pic de respect față de alte persoane!

(Elga îi întoarse spatele bucătăresei și închise ușa după ea. Se uită în jur, gândindu-se pentru o clipă ce urmări ar fi avut nerespectarea ordinului de a urca la Stăpână.)

Elga: Până la urmă, ce mi s-ar putea întâmpla? (oftează) Trebuie să urc…Poate mă trezesc după, că sunt dată afară (face un pas după care se oprește). Dar Edwin…Hmmm (zâmbește) Poate netrebnicul ăla ar deveni mai interesat de mine dacă ar vedea că nu mai ajung (se bosumflă). Offf…Dar nu pot! (se uită spre scări) Asta e! Trebuie să văd ce vrea de la mine…După care mă prefac că mă doare capul…scap eu cumva (se îndreaptă calmă spre scări).

Tabloul 3

Elga bate la ușa stăpânei. Se auzi un „Intră!”. Când păși în cameră, aceasta fu șocată să observe în ce hal era: perne rupte, cearșafuri aruncate pe jos, bibelouri sparte și în mijlocul camerei, Stăpâna stătea pe un scaun și se pieptăna. Avu un moment de ezitare. Nu ar fi vrut să intre în cameră. Îi era prea frică. Stăpâna își întoarse privirea spre ea. Încremeni.

Stăpâna (zâmbi sarcastic): Intră! (Îi făcu semn cu mâna spre ea).
Elga (păși înăuntru): Sunteți bine?
Stăpâna: Ți se pare că am vreo problemă?
Elga (privește din nou camera și nu spune nimic):….
Stăpâna (se opri din pieptănat): Nu mă întrebi de ce arată camera așa?
Elga (înghiți în sec): De ce arată camera așa?
Stăpâna: Mi-am dat seama că mi-am pierdut un cercel cu smarald (râse). Mă poți ajuta să îl găsesc?

(Elga aprobă din cap. Împăturii cearșafurile, strânse pernele rupte și adună cioburile de pe jos. Stăpâna o privea de parcă ar fi fost gata să sară la gâtul ei. Elga tremura din toate încheieturile.)

Elga: Stăpână, nu am găsit niciun cercel… (se bâlbâie).Sunteți sigură că l-ați pierdut aici?
Stăpâna (zâmbi): Vrei să spui că nu știu despre ce vorbesc?
Elga(înghiți în sec): Nu… mă scuzați.

(O privi din cap până în picioare. Observă rochia și faptul că Elga era machiată. Zâmbi fals)

Stăpâna: Elga, de ce ești îmbrăcată așa?
Elga (se bâlbâie): E-e-eu mă întâlnesc cu niște vechi cunoștințe.
Stăpâna: Foarte interesant…(spuse aceasta sarcastic).

(Pentru câteva momente se privesc una pe cealaltă fără a scoate un zgomot.)
Elga: Vă mai pot fi de folos? (vocea ei răsună goală).
Stăpâna: Cred că nu.

(Stăpâna se duse până la măsuța oglinzii. De acolo luă un mic briceag. Elga se dădu în spate câțiva pași, dar se lovi cu spatele de perete.)

Stăpâna: Am nevoie de părerea ta…. (învârte briceagul).
Elga: P-p-pă-re-rea mea…? (panică; ncepu să își frece mâinile).
Stăpâna: Da…Vezi tu, în după-amiaza aceasta am fost la o plimbare prin pădure… (se uită fascinată la briceag).
Elga: Dum-nea-voa-străăă?
Stăpâna: Da! Și ghici ce am văzut? (se apropie de Elga). Stai, nu te panica! (râde) Ai văzut și tu ce-am văzut eu?
Elga (se uită în jur): Stăpânăă…

(Elga vru să deschidă ușa, însă Stăpâna o prinse de mână, smucind-o. Aceasta tresări din cauza durerii. Stăpâna o împinse cu putere în perete și îi plimbă briceagul în jurul gâtului.)

Stăpâna: Cel mai mult urăsc trădarea… Știai foarte bine care este părerea mea privind relațiile între angajați. Păcat. Ești așa tânără… Dar nu pot face nimic pentru a te ajuta. Tu ți-ai săpat singură groapa!
Elga: Nu… Vă rog!!! (plânge și tremură).
Stăpâna (își dă ochii peste cap): Off..Te rog! Ești femeie în toată firea! Nu trebuie să fi atât de dramatică!(îi ia o șuviță de păr în mână) Trebuie să îi mulțumești lui Dumnezeu că ai trăit atât! Alții nu au avut parte de discursul meu de acum (zâmbește).
Elga(își bulbucă ochii): Alții? Cum adică… alții?
Stăpâna (clatină din cap): Avea dreptate Olga! Chiar faci pe proasta! Gata cu vorbăria! (surâde) Salută-i pe ceilalți din partea mea…sau nu…nici că îmi pasă!

(Cu o singură mișcare, Stăpâna îi tăie gâtul. Fără mustrări de conștiință se uită la corpul din fața ei. Coborî în bucătărie după Bucătăreasă.)
Stăpâna: Știi ce ai de făcut….
Stăpâna iese în grădină. Bucătăreasa duse corpul în pivniță…
Astfel a mai trecut o zi.

Tabloul 4

A doua zi, dis-de-dimineață totul părea normal. Stăpână își servea micul dejun în sala de mese liniștită. Bucătăreasa se afla în dreapta ei, pregătită pentru a-i servi o nouă ceașcă de ceai. Edwin intră pe ușa principală, vesel. Făcu o plecăciune în fata Stăpânei. O salută cu o înclinare a capului pe Bucătăreasă.

Edwin: Bună dimineața, Stăpână! Să aveți poftă!
Stăpâna: Bună dimineața.. Edwin! (Râs fals. Își împreună mâinilele spre masă.)
Edwin: Vă las. Nu vreau să vă mai deranjez (se îndreaptă spre ușă).
Stăpâna: Stai! (îl privește fix).
Edwin: Da…? (se oprește pe loc).

(Stăpâna se ridică de la masă. Se apropie încet de Edwin. Îl privește adânc în ochi.)
Stăpâna: Știai condițiile în care trebuie să lucrezi aici, nu?
Edwin: Poftiți?
Stăpâna: Edwin…Edwin…Nu mă face să îmi pierd răbdarea.
Edwin (o privește mirat): Mă scuzați, dar chiar nu înțeleg la ce vă referiți.
Stăpâna (râde zgomotos): Hahaha. Ce zici de – pădure? Ai ajuns un animal al pădurii? Nu îmi spune, că nu știi la ce mă refer… Ar fi pur și simplu prea cinic din partea ta.

(Edwin vrea să o contrazică, însă aceasta îi pune degetele la buze. Îl privește fix în ochi.)

Stăpâna: Relațiile între servitori nu sunt acceptate! Ți-am zis, nu nega!
Edwin (o privește buimăcit): Pădure…(își dă seama) Aaaa…(își pleacă privirea) Nu se va mai întâmpla…A fost un moment de destindere…
Stăpâna: Moment…de….destindere (pronunță fiecare cuvânt încet).Vai! (bate din palme) Ehh…Asta e…Deznodământul eu l-am ales….Păcat de voi doi…tineri…în floarea vârstei…(clatină din cap) Mare păcat!
Edwin (se strâmbă): Nu vă înțeleg umorul în dimineața aceasta…
Stăpâna (ridică o sprânceană): Hmmm…Elga…Cum ți s-a părut?
Edwin (o privește uimit): Stăpână, jur pe ce am mai sfănt că nu o să se mai repete!
Stăpâna (îl privește serioasă un moment după care începe să râdă zgomotos): Sigur că nu o să se mai repete! Am avut eu grijă de asta! (își dă seama că Edwin nu pricepe despre ce vorbește) Privește cu mare atenție peisajul de afară…CU MARE ATENȚIE! (îl oprește) De fapt, du-te și privește totul acolo (zâmbește). Vreau să îți dai seama despre ce vorbesc.

(Edwin fuge afară. Privește o clipă trupul însângerat. Ochii Elgăi privesc cerul ca și când ar vrea să își ia zborul din locul acela păcătos. Acesta își îndreaptă privirea spre conac. Totul pare prea liniștit pentru a crede că în casa aceea s-a petrecut o oroare. Stăpână se află pe pragul ușii. Ține în mână ceșcuța de ceai. Îl privește pe Edwin.)

Stăpâna: În locul tău aș face stânga-împrejur și nu m-aș mai uita în spate. Totul depinde de tine…
Edwin: Dar de ce? (tremură) De ce este Elga moartă?
Stăpâna (enervată): Ți-am oferit șansa să pleci, să scapi… Mare păcat! (lasă ceșcuța să se spargă de prag.).
Edwin (se apropie de Stăpâna): Nu pricep nimic! Nu pricep nimic… De ce? (nervos) Merit o explicație!
Stăpâna: Elga îți va da explicațiile dorite…pe lumea de dincolo.

(Stăpâna îl privește fix pentru câteva secunde, după care face trei pași în spate. Bucătăreasa se apropie încet de Edwin cu un satâr. Dintr-o singură lovitură acesta cade jos. Bucătăreasa își privește victima. Din locul în care l-a lovit curge o dâră de sânge.)
Stăpâna: Dă-le foc amândurora. Nu trebuie să afle nimeni de ei (se întoarce în conac).
Bucătăreasa: Da, Stăpână!

(Bucătăreasa trage cele două corpuri, pe rând, într-o groapă. Focul mistuie trupurile, gândurile, totul. )

Cortina

(Eugenia Miulescu – piesă de teatru citită în ședința din 04-08-2016)

Ședința din 04-08-2016 Eugenia Miulescu teatru

De obicei, vara luam pauză. Ședințele de cenaclu deveneau informale și se petreceau – într-un cadru destins – pe o terasă, lângă o bere rece, cafea, ceai etc. Am considerat că nu ne e prea prielnică toropeala, abandonându-ne discuțiilor mai mult sau mai puțin… culturale.
Anul acesta am încălcat regula și am continuat să ne întâlnim în ședințe de lucru… și ni s-a dovedit că a fost o idee bună. Am avut parte de câteva debuturi interesante, ce ne-au arătat – cum, de altfel, ne imaginam noi, dar fără confirmări – că viitorul literaturii (gorjene și nu numai!) începe să se contureze.
Joia trecută, pe 4 august 2016, a fost rândul Eugeniei Miulescu (elevă la Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”) să ne demonstreze că se poate! Că se poate scrie teatru și că ea poate să scrie teatru!
Piesa citită (cam în grabă!), intitulată „Treptele nebuniei”, a fost bine primită în discuțiile participanților la ședință. S-a început cu evidențierea faptului că autoarea știe ce este, cum este și, cel mai important!, cum se scrie o piesă de teatru. Personaje stabilite clar, relațiile și interacțiunile între ele vizibile, replici scurte, concise, normale – au fost printre principalele atuu-uri sesizate de vorbitori. Deși s-a vehiculat ideea de teatru absurd, piesa lecturată nu se înscria nici pe departe pe linia Beckett – Ionescu. Cu o acțiune ce se desfășoară într-o perioadă destul de neclară, cu toate că și-n actualitate mai există conți și contese, slujitoare și bucătărese, piesa a surprins prin duritate și prin ușurința cu care personajele se omoară între ele. Cam neclară relația dintre contesă și bucătăreasă și nu îndeajuns de explicată motivația acțiunilor criminale ale contesei.
Pentru început, Eugenia se poate lăuda cu o piesă de teatru scrisă și cu posibilitatea de a și-o pune în scenă, ajutată de colegi și profesori. Considerăm că o asemenea experiență poate fi extrem de folositoare pentru cineva care dorește să continue să scrie teatru pentru a fi jucat.

eumiu
Eugenia Miulescu
eumiu1 eumiu2
eumiu3 eumiu4
eumiu5 eumiu6
eumiu7 eumiu8
eumiu9 eumiu10

Cristian George Brebenel în „Viața românească” nr.7/2016

vrom72016